ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ  7-9-2023, 8-9-2023 και 11-9-2023)