ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ Β’ & Ε’ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αιτήσεις από 7 Σεπτεμβρίου έως και 12 Σεπτεμβρίου 2022.