Πρόσκληση Συμμετοχής στην 11η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας 2024