Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο Ενεργώ για τον Πλανήτη