Συμπληρωματική εισαγωγή μαθητών/τριών στο 10ο ΔΣ Καλαμάτας-Πειραματικό

Προκήρυξη 8 θέσεων φοίτησης στην Γ΄ τάξη του 10ου ΔΣ Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2021-2022

ΦΕΚ 4100/τ.Β’/08-09-2021 – Διεξαγωγή συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Aίτηση (από 14 έως και 17 Σεπτεμβρίου 2021)