Πρόσκληση για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας για το διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2023