Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: Μουσείο περιβάλλοντος