Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με θέμα την προστασία του θαλάσσιου Οικοσυστήματος και των Καρχαριών/βιωματική δράση παράκτιοι και υποβρύχιοι καθαρισμοί