Περιβαλλοντική εκπαιδευτική δράση: «Υιοθετώ ένα σπόρο – Συμβάλλω στη διάσωση και ανάδειξη των παραδοσιακών ποικιλιών λαχανικών του τόπου μου» Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου