Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Η πόλη του μέλλοντος»