Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο Πτήση στο μέλλον Ταξίδι σε έναν βιώσιμο πλανήτη