Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: Το δίλημμα του Δαχτυλιδιού