Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο Πώς να μιλήσουμε για τη Σπατάλη Τροφίμων