οργανόγραμμα αρμοδιότητες εκπαιδευτικά θέματα διοικητικά θέματα οικονομικά θέματα σχολικές μονάδες Π.Υ.Σ.Π.Ε. τελευταία νέα επικοινωνία ενημέρωση εκπ. περιφέρειες σχολικές δραστηριότητες εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα συνδέσεις έντυπα επικοινωνία εγκύκλιοι Προγράμματα ΕΣΠΑ Οδηγοί υλοποίησης αφίσες λογότυπα ενημερωτικά κείμενα Νέοι Οδηγοί υλοποίησης diktyomessinias.blogspot.gr Εφαρμογή Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (στοιχεία μισθοδοσίας) εγκύκλιοι Σχολικός Εκφοβισμός - Φόρμα Καταγραφής Περιστατικού Παρατηρητήριο βίας - Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Εκπ/κό υλικό για τον εκφοβισμό και τη σχολ. βία (Γρ. Σχ. Δραστηριοτήτων) Πρακτικά Ημερίδας Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης ΟΔΠ: stop-bullying.sch.gr Ανάπτυξη Δικτύου Πρόληψης φαινόμενων σχολικής Βίας & Εκφοβισμού Αρμοδιότητες Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Έντυπα ΑΔΥΜ - Διευκρινίσεις ΑΔΥΜ - ΥΠΟΠΑΙΘ Εισοδηματική ενίσχυση 2016 αίτηση υπεύθυνη δήλωση τελευταία νέα http://stop-bullying.sch.gr/admin/ Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας αίτηση Προσωρινές μεταθέσεις/τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ/νσης Π.Ε. Μεσσηνίας πίνακας προσωρινών μεταθέσεων/τοποθετήσεων πίνακας οργανικών κενών (μετά τις προσωρινές μεταθέσεις/τοποθετήσεις) Εγκύκλιος πρόσκλησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών EΒΠ και ΕΕΠ για τις δομές της Ειδεικής Αγωγής και Εξειδικευμένης Υποστήριξης για το σχολικό έτος 2016-2017