οργανόγραμμα αρμοδιότητες εκπαιδευτικά θέματα διοικητικά θέματα οικονομικά θέματα σχολικές μονάδες Π.Υ.Σ.Π.Ε. τελευταία νέα επικοινωνία ενημέρωση εκπ. περιφέρειες σχολικές δραστηριότητες εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα συνδέσεις έντυπα επικοινωνία εγκύκλιοι diktyomessinias.blogspot.gr εγκύκλιοι Σχολικός Εκφοβισμός - Φόρμα Καταγραφής Περιστατικού Παρατηρητήριο βίας - Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Εκπ/κό υλικό για τον εκφοβισμό και τη σχολ. βία (Γρ. Σχ. Δραστηριοτήτων) Πρακτικά Ημερίδας Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης ΑΔΥΜ (εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ) Έντυπο Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητών και Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης ΦΕΚ Εισοδηματική ενίσχυση ΑΔΥΜ (εγκύκλιος Υπ. Υγείας) stop-bullying.sch.gr Ανάπτυξη Δικτύου Πρόληψης φαινόμενων σχολικής Βίας & Εκφοβισμού Αρμοδιότητες Διευθυντών Σχολικών Μονάδων οδηγοί υλοποίησης αφίσες Πίνακας μορίων μεταθέσεων σε μειονοτικά σχολεία (ενστάσεις έως 12/12/2014) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισµό Μελών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας αίτηση δήλωση υπολ. δοικητικής εμπειρίας Ανακοίνωση μονάδων μεταθέσεων - Υποβολή ενστάσεων Πίνακας ΣΜΕΑΕ Πίνακας από περιοχή σε περιοχή