οργανόγραμμα αρμοδιότητες εκπαιδευτικά θέματα διοικητικά θέματα οικονομικά θέματα σχολικές μονάδες Π.Υ.Σ.Π.Ε. τελευταία νέα επικοινωνία ενημέρωση εκπ. περιφέρειες σχολικές δραστηριότητες εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα συνδέσεις έντυπα επικοινωνία εγκύκλιοι diktyomessinias.blogspot.gr http://www.antibullyingnetwork.gr/ Σχολικός Εκφοβισμός - Φόρμα Καταγραφής Περιστατικού Παρατηρητήριο βίας - Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Εκπαιδευτικό υλικό για τον εκφοβισμό και τη σχολική βία Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Π.Ε. Μεσσηνίας εγκύκλιοι Μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 2013 - 2014 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε μειονοτικά  σχολεία 2013 - 2014 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε τμήματα ένταξης μειονοτικών σχολείων 2013 - 2014 αίτηση - μειονοτικά  σχολεία αίτηση - τμήματα ένταξης μειονοτικών σχολείων αίτηση - από περιοχή σε περιοχή αίτηση - braille / νοηματική αίτηση - αμοιβαίων μεταθέσεων αίτηση - διαπολιτισμικά σχολεία αίτηση - ΣΜΕΑΕ / ΚΕΔΔΥ αίτηση - βελτίωσης / τοποθέτησης έντυπο τοποθέτησης